Video hướng dẫn copy dữ liệu từ file lập bằng phần mềm Dự toán ACITT để tính toán lại trong Dự toán GXD. Bài này có ý nghĩa khi bạn muốn lập lại dự toán hoặc thẩm tra dự toán.
File tài liệu hướng dẫn và file số liệu để thực hành theo. Bạn hãy tải xuống, in ra để thực hành theo:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “Copy dữ liệu dự toán từ file lập bằng phần mềm dự toán ACITT sang phần mềm dự toán GXD”

  1. ANH TEN LA GI VAY? MA CACH GIANG BAI HAY VAY? EM RAT NGUONG MO ANH. ANH CO THE CHO E SIN SDT DUOC KHONG DE EM TU VAN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *