Hội thi Liên hoan văn nghệ – Tuyên Truyền Ca Khúc Cách Mạng (Lời ca dâng Bác) cụm Đông huyện Thường Tín, T.P Hà Nội.
Liên Phương, ngày 24/08/2019
Biểu Diễn: Đoàn thanh niên xã Liên Phương.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment