Mình quay lại cảnh bạn thợ mộc đẽo khiểu cầu thang các bạn vào xem ủng hộ mình nhé
#ngarồngvlops #cùngxembạnthợmộcđẽokhiểucầuthang

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

14 Replies to “Cùng xem bạn thợ mộc đẽo khiểu cầu thang”

  1. Mình quay cảnh bạn thợ đẽo khiểu cầu thang các bạn xem ủng nhé cảm ơn các bạn rất nhiều

  2. Thực sự là xem đến chỗ bạn bào cái tay trên ngược lên mà dùng hết cả mình luôn, mỏ trên bạn lấy chưa đúng độ chéo nên bị vồng Lên rồi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *