Kênh Star Media Việt Nam:
Biên dịch và làm Vietsub: Dmitri Tran
So sánh với Đức, khi Berlin bị tấn công, đàn ông Đức vào lực lượng dân quân để chống trả sự tấn công của Hồng quân là bắt buộc, ai từ chối thì bị xử bắn. Còn du kích quân Liên Xô là những người tình nguyện, họ vào rừng tham gia du kích khi gia đình bị quân phát xít giết hại, nhà cửa bị đốt cháy. Đây đúng là cuộc chiến tranh nhân dân, phản ảnh rõ sự chính nghĩa của Liên Xô trong Thế chiến II.
Và yếu tố nhân dân còn ở chỗ, sau chiến tranh, từ “партизан” (du kích) trở thành từ cửa miệng trong cuộc sống của người dân Liên Xô. Họ không nói “lách luật” hay “phá rào” như người Việt, mà dùng từ “по-партизански” (theo kiểu du kích). Hoặc thường nói khi giới thiệu mấy đứa con hiếu động của mình với khách: “Это мои партизаны!” (Mấy đứa du kích của tôi đây!).

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

11 Replies to “Cuộc chiến tranh vĩ đại – Tập 14: Chiến tranh du kích | Phim tài liệu lịch sử Thế chiến II”

  1. So sánh với Đức, khi Berlin bị tấn công, đàn ông Đức vào lực lượng dân quân để chống trả sự tấn công của Hồng quân là bắt buộc, ai từ chối thì bị xử bắn. Còn du kích quân Liên Xô là những người tình nguyện, họ vào rừng tham gia du kích khi gia đình bị quân phát xít giết hại, nhà cửa bị đốt cháy. Đây đúng là cuộc chiến tranh nhân dân, phản ảnh rõ sự chính nghĩa của Liên Xô trong Thế chiến II.

    Và yếu tố nhân dân còn ở chỗ, sau chiến tranh, từ "партизан" (du kích) trở thành từ cửa miệng trong cuộc sống của người dân Liên Xô. Họ không nói "lách luật" hay "phá rào" như người Việt, mà dùng từ "по-партизански" (theo kiểu du kích). Hoặc thường nói khi giới thiệu mấy đứa con hiếu động của mình với khách: "«Вот это мои партизаны!" (Mấy đứa du kích của tôi đây!).

  2. Trước đây mình chuyên thuyết minh cho QUÂN ĐỘI. phim Đề tài chiến tranh XÔ VIẾT, như.(4 chiến sĩ xe tăng một con chó.) rồi phim (Tinh Cầu) ( Hồ sơ Thần chết)..vv và nhiều lắm ko nhớ hết, nay về hưu xem lại Tổng kết, CUỘC CHIẾN TRANH VĨ ĐẠI. Của Star Media . mình mới hiểu đc các Tập đoàn quân các mặt trận Đông Tây trên toàn lãnh thổ Liên Bang xô viết ngày xưa. Đúng là một dân tộc anh hùng trên tất cả các mặt trận các binh chủng của nhân dân XÔ VIẾT. Cảm ơn ban biên tập dịch thuật… nhiều lắm

  3. Sao người việt có thể sang liên xô nhở cháu hơi thắc mắc! Có lẽ nào lính VN mình từ pháp sang à?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *