mình tranh thủ những lúc rảnh rỗi ra vườn cuốc đất trồng rau sạch để cải thiện bữa cơm gia đình vì rau nhà trồng không phân không thuốc rất tốt…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *