Nói một đằng nhưng hiểu một nẻo, các tin nhắn không dấu khiến nhiều người rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Cười nghiêng ngã với những tin nhắn không dấu bá đạo”

Leave a Comment