D10H-020 Kéo Tàu Hàng Từ Đồng đăng Về Yên Viên Qua Ga Phố Tráng Đá Tàu Chợ 51501

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

4 Replies to “D10H-020 Kéo Tàu Hàng Đá Tàu Chợ 51501 Tại Ga Phố Tráng”

  1. Ba đoàn tàu tránh nhau ga này cách ga sau ko xa đúng ko con này khỏe thật kéo dài hơn lp 8 cn 26 toa hàng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *