source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

3 Replies to “D19E-925 kéo tàu SE1 + [ĐCC] Double Lift + Toa Yến Sào An 11480 rời Hà Nội”

Leave a Comment