còi D10H

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

4 Replies to “D19E-933 ( Còi Như Máy D10H ) Kéo Tàu Khách SE10 Về Hà Nội”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *