Chia sẽ cùng anh em: Đá vàng gâm là khu vực mỏ đá có quặng vàng non nằm sen lẫn gâm trong lòng đá, khi khai thác, đập vở đá ra ta mới phát hiện. Giá đá vàng gâm thô chưa chế tác từ 450.000đ đến 850.000đ/01 kg tính luôn đi. Có loại vài triệu/01 kg. Dùng chủ yếu trong phong thủy rất tốt.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

One Reply to “Đá vàng gâm, vàng non nằm trong đá”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *