Subscribe for more videos:
Lyrics below:

Đã về, đã tới, bây giờ ở đây
Vững chải thảnh thơi, quay về nương tựa
Nay tôi đã về, nay tôi đã tới
An trú bây giờ, an trú ở đây
Vững chải như núi xanh
Thảnh thơi dường mây trắng
Cửa vô sanh mở rồi
Trạm nhiên và bất động
——————–
Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát
Là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang

Credits:
“Đã Về, Đã Tới” (I Have Arrived)
“Thở Vào, Thở Ra” (Breathing In, Breathing Out)
Thơ & nhạc: Thích Nhất Hạnh

Music rearranged, recorded, and produced by Bao-Tich Nguyen
Video recorded, edited, and produced by Bao-Tich Nguyen
Performed by Bao-Tich Nguyen

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

12 Replies to “Da Ve Da Toi / Tho Vao Tho Ra (nhac thien Lang Mai) – Piano – Bao-Tich”

  1. I really like this song ( and all the mindful songs of Plum Village) and I looking for it in piano version and then I came upon your channel. Big thumbs up for your beautiful renditions!

Leave a Comment