Trường Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở Đức Trí là trường tư thục ra đời sớm nhất Đà Nẵng (từ năm 1990), cũng là trường tư thục đầu tiên…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment