Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Khuynh hướng Kitô giáo “hứng khởi” và “sảng khoái” trong cộng đoàn Côrinto
– Nellie Bly, bệnh viện tâm thần và sứ mệnh đạo đức của báo chí

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *