VTC1 | Hai hồ đập thủy điện là Đăk Kar và Đăk Sin về mức an toàn. Tuy nhiên, đường vào thủy điện Đăk Sin 1 bị vùi lấp, chưa có phương án khắc phục.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment