VTC | Người dân thuộc huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ trắng tay vì đổ xô trồng cây cà gai leo nhưng lại không tiêu thụ được., kỹ thuật trồng cây cà gai leo.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

2 Replies to “Dân trắng tay vì đổ xô trồng cà gai leo | VTC”

Leave a Comment