Dáng Đứng Việt Nam – Trọng Tấn. Anh giải phóng quân ơi tên anh đã thành tên Đất Nước Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân Ca Khúc Mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *