Đánh 5 cảo được 15 tấn cá – Đánh bắt mực và cá lớn ngoài biển đông. Fishing ……………………………………………………………… ▻ FaceBook…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *