Cảm giác thật là sung sướng khi được đào khoai lang tự trồng trong vườn nhà! Mặc dù không có nhiều khoai nhưng vẫn cảm thấy vui!

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment