Đập vỡ cây đàn. Mẹ tôm tép. Nhạc trữ tình. #đapvocaydan. #metomtep. #nhactrutinh. #nhac. #nhacborelo

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Trữ Tình: https://dahek.net/category/nhac-tru-tinh

Leave a Comment