DATA GIÁO DỤC QUẬN 2 TPHCM NIÊN KHÓA 2019 2020

– Trường mẫu giáo/mầm non (MG/MN) mầm, chồi, lá
– Trường tiểu học (Cấp 1/TH) các lớp 1, 2, 3, 4, 5
– Trường trung học cơ sở (Cấp 2/THCS) các lớp 6, 7, 8, 9
– Trường trung học phổ thông (Cấp 3/THPT) các lớp 10, 11, 12

#datagiáodục #datahọcsinh #dataphụhuynhhọcsinh #dataphhs #datakháchhàng #danhsáchkháchhàng

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment