CUNG CẤP DATA PHỤ HUYNH HỌC SINH TPHCM, HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM HỌC 2019 2020

– Data PHHS khối mầm non/mẫu giáo (mầm, chồi, lá) Huyện Bình Chánh
– Data PHHS khối tiểu học (TH/Cấp 1) Huyện Bình Chánh
– Data PHHS khối trung học (THCS/Cấp 2) Huyện Bình Chánh
– Data PHHS khối phổ thông (THPT/Cấp 3) Huyện Bình Chánh

#dataphụhuynhhọcsinh #datagiáodục #datahọcsinh #dataphhs #datakháchhàng #danhsáchkháchhàng

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *