khi tôi còn là hạt bụi người đã lên tàu đi xa khi quê hương còn chìm nổi người đã lên tàu đi xa khi tôi còn là hạt bụi người đã lên tàu đi xa khi…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *