D19E-972: SE9
14h42 ~ 19/10/2019
32°C – Nắng Vỡ Mẹt ~.~
Nếu Reup Phải Có Sự Xin Phép Và Đồng Ý Từ Chủ Thớt Và Nhớ Ghi Nguồn =))))

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

2 Replies to “Đầu Máy Đà Nẵng D19E-972 Lần Thứ 2 Ra Hà Nội Và Kéo Đoàn Tàu SE9 – Sài Gòn Thẳng Tiến (19/10/2019)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *