Dạy học CT Vật lí phổ thông 2018 Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh

Dạy học CT Vật lí phổ thông 2018 Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Văn KhánhKênh dành cho các đối tượng là giảng viên sư phạm Vật lí, giáo viên Vật lí ở THPT, giáo viên KHTN ở THCS, Học sinh phổ thông lựa chọn nhóm môn Lí Hóa…

Từ khóa liên quan: QA Physics,Vật lý

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

No Responses

Write a response