Hồng ngọc mai bám đá.
#bonsaibotui
#vlognguyen

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

20 Replies to “Đây là cách chăm sóc những cây khó.”

  1. Em đã học được rất nhiều điều từ anh cũng như trong Gr của anh, và đã thành công. Cám ơn Anh Vlog Nguyễn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *