Hồng ngọc mai bám đá.
#bonsaibotui
#vlognguyen

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

20 Replies to “Đây là cách chăm sóc những cây khó.”

Leave a Comment