Cho ý kiến về Dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, đây là dự án phù hợp về mặt chủ trương của…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment