Ta Cứ Đi Cùng Nhau – Đen ft. Linh Cáo ( Official MV )
Prod. by Nam Phong Truong & D.A From iTeu
Recording: CWave Studio & SOS Studio
Mix & Mastering by Trác Ngọc Lĩnh @ ACK Studio
Credit to for the Ocean Waves, Children and Seagull sounds.

Nhà tài trợ:
Sony
TravelokaVN
Mome
American pie

Follow Linh Cáo:
/facebook:

follow Đen:
/instagram:
/youtube :
/spotify:
/itunes:
/facebook:
//////page:
////profile:

© 2017 Đen
#tacudicungnhau #den #linhcao

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

23 Replies to “Đen – Ta Cứ Đi Cùng Nhau ft. Linh Cáo (Prod. by i Tễu) [Official MV]”

  1. Cái đồng hồ ông Đen đeo khúc 0:14 là đồng hồ loại gì vậy mọi người ? Phải đh điện tử casino ko nhờ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *