♥ Lại tiếp tục ngoại truyện và con số đã vượt lên gần (8) và có thể đến 14/12 nhé, nếu tới đó không có gì thay đổi sẽ quay về cốt truyện chính. Thanks For Watching!

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

11 Replies to “Detective Conan Preview 962 (Ngoại truyện) Phần đầu”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *