Đi câu cá sông tự nhiên rất khó, mà câu được một con cá khủng lại càng khó hơn.Buổi câu cá sông hôm nay tôi đã may mắn gặp phải cá khủng kéo tụt…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment