#huonginmalaysia
#đitheoongxaquamapocholammoi
Hôm nay được ông xã dắt đi qua mã po chỗ làm mới để xem công trình để ráp máy lạnh làm đồ điện các loại trong nhà cho chủ nhà
#去麻波
#lamdođien
#rapmaylanhcacloaiđođien

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

27 Replies to “Đi Theo Ông xã qua Mã po xem chỗ làm ( 去麻波 )”

  1. Cảnh malai giống taiwan nhỉ chúc bạn và gd Sk và HP chúc bạn thành công

  2. Hello dear new friend HUONG
    Nice to meet you Beautiful place Very nice video Thanks for sharing Have a great weekend??

  3. Đi theo ông xã qa mã po chỗ làm công ty đẹp Qáhqai mjk qa ủhộ bạn lâu dài ok ??????chúc bạn sớm thành công nek

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *