Video này cô sẽ hướng dẫn các em vẽ biểu đồ tròn và cột chồng thể hiện cơ cấu kinh tế của Pháp và U- crai- na.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

6 Replies to “ĐỊA LÍ 7: BÀI 61: THỰC HÀNH: ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU.”

  1. Cảm ơn cô em dù đã lớp 8 nhưng quên hết mai lại kiểm tra may mà có cô giảng trên đây cho em và các bn :)))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *