VTC Now | Dù đây là hình thức còn gây nhiều tranh cãi trong xã hội nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ tự do kinh doanh. Không thể có chuyện không quản lý được thì cấm.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

6 Replies to “Dịch vụ đòi nợ: Khó quản lý nhưng cũng không cấm”

  1. Pháp luật để đâu mà lại phải thành lập công ty đòi nợ thuê ??? Chẳng khác nào là nơi tụ tập thành phần côn đồ,xăm trổ lộng hành hợp pháp !!!

  2. Đòi nợ thuê là tệ nạn của xã hội…Việt Nam! cần loại bỏ để thu phục lòng dân…Cán bộ là những tập toàn đòi nợ thuê…

Leave a Comment