….Những hoạt động thiết thực của câu lạc bộ nói không với rác thải nhựa của Hội phụ nữ xã Thanh Yên đã góp phần nâng cao nhận thức không chỉ của chính những thành viên trong câu lạc bộ, mà còn giúp nhân dân trong xã hiểu được tác hại của rác thải nhựa, từ đó hạn chế và tiến tới không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong sinh hoạt hàng ngày.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *