DIỆT PHÁT XÍT | NHẠC ĐỎ | NHẠC CÁCH MẠNG | RED MUSIC
St: NS Nguyễn Đình Thi

Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than
Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang
Loài phát xít cướp thóc lúa cướp đời sống dân mình
Nào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình.

Đồng bào tuốt gươm vùng lên
Đã đến ngày trả mối thù chung
Diệt phát xít giết bầy chó đê hèn của chúng
Tiến lên nền Dân chủ Cộng hòa.

Dành lại áo cơm tự do
Dưới ánh cờ đỏ ánh vàng sao
Mau mau mau vai kề vai 
Không phân già trẻ trai hay gái
Vác súng gươm ta đi lên
Ta tiến lên mau diệt quân thù
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam
Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm
Việt Nam,Việt Nam muôn năm.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *