mô phỏng chuyển động đồ gá trong atlas đồ gá của TS Trần Văn Địch

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

3 Replies to “Đồ gá khoan lỗ chi tiết dạng đĩa ( Atlas đồ gá , Hình 13.4 )”

  1. thật sự là k hiểu cái đồ gá này dung để lam gi.dùng cho máy cnc hay máy cơ…trường hợp máy cnc.thì theo kinh nghiêm lâp trinh của mình.cũng thường gia công lỗ trên đĩa này nhiều.thi chi cân cái bàn và 1 cái khối tròn ở giứa.kẹp thì mua săn trên thi truong rất nhiều.chứ lam cái này mà gia công hang loạt la thua

Leave a Comment