Hình 14.9 atlas đồ gá TS Trần Văn Địch

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “Đồ gá phay ranh chi tiết dạng hộp”

Leave a Comment