rong các ngày từ 26-30/8/2019, Đoàn đại biểu Bộ Phát triển và An ninh con người Thái Lan có chuyến tham quan mô hình phát triển kinh tế, du lịch sinh thái, đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
Xem thêm tại trang web:
Fanpage:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment