Đoàn Vệ Quốc quân – Phan Huỳnh Điểu

Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Nào có sá chi đâu ngày trở về

Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui
Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng Vệ quốc quân
Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi
Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay
Đoàn quân Việt Nam có hay
Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần
Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân
Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lùi

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

3 Replies to “Đoàn Vệ Quốc quân – Phan Huỳnh Điểu | Nhạc Cách Mạng Hào Hùng Khí Thế”

  1. đoạn cuối lá cờ Việt Nam vẫn tung bay mặc dù người cầm cờ đã hy sinh, coi cảnh mấy thằng giặc to lớn đầu hàng mà thấy nở ruột gan quá chừng! tôi yêu Việt Nam-quê hương anh hùng!

Leave a Comment