Do Nhạc Sỹ Nguyễn Quốc Trí phối âm real time, live stream và đánh guitar trình bày

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

6 Replies to “Đời Đá Vàng- Nhạc hòa tấu trữ tình – guitar U80”

Leave a Comment