Truyện Đôi Mắt Người Tù Binh của Lê Đình Châu – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Tâm An diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

“Đôi Mắt Người Tù Binh” là hồi ký viết về thuở thư sinh tay trắng mộng đầy của chàng sĩ quan hào hoa Biệt Kích Dù Lê Đình Châu, viết về những bước vong thân của những người tù binh trên Đồi Tử Thần trong trận Hạ Lào ngày xưa. Và phải chăng hồn non nước vẫn cùng thao thức, cùng hồi tưởng tháng năm lưu đày trong ngục tối với Lê Đình Châu và các đồng đội của ông.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

5 Replies to “Đôi Mắt Người Tù Binh – Truyện Ngắn của Lê Đình Châu | Trò Chuyện Đêm Khuya”

Leave a Comment