Đối tượng quê Hà Nam gi.ết người chỉ vì 500 đồng thay tên đổi họ sống dưới vỏ bọc mới 25 năm vẫn khô

Đối tượng quê Hà Nam gi.ết người chỉ vì 500 đồng thay tên đổi họ sống dưới vỏ bọc mới 25 năm vẫn khô25 sống dưới cái tên giả là Hoàng Văn Trung, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Thành SN 1950, HKTT tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên,…

Từ khóa liên quan: Đối,tượng,quê,Hà,Nam,giết,người,chỉ,vì,500,đồng,thay,tên,đổi,họ,sống,dưới,vỏ,bọc,mới,25,năm,vẫn,không,thoát,tội

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No Responses

Write a response