Dớn cọng được sử dụng để làm giá thể trồng hoa lan cực kì hiệu quả. Sản phẩm được sử dụng làm giá thể trồng cho nhiều loại phong lan như:…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment