* Please DO NOT re-upload this video
Nguồn: Làng Mai
Illustration: Crop from Thái Mỹ Phương
Edited by Yên

Help us caption & translate this video!

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

16 Replies to “Dòng nhạc áo nâu || Thiền Ca Làng Mai Playlist 3”

 1. Đã về đã tới
  Bây giờ ở đây
  Vững chãi thảnh thơi
  Quay về nương tựa

  Nay tôi đã về
  Nay tôi đã tới
  An trú bây giờ
  An trú ở đây

  Vững chãi như núi xanh
  Thảnh thơi dường mây trắng
  Cửa vô sinh mở rồi
  Trạm nhiên và bất động…

Leave a Comment