Vào lúc gần 1h ngày 20/10, khoảng 100 chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đột kích kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Karaoke Diễm Linh (thôn…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://dahek.net/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *