Đầu tư và phân tích tài chính, hai đề tài người lãnh đạo luôn đau đầu để giải quyết. Chúng ta hãy cùng lắng nghe Giảng viên Đinh Thế Hiển, Tiến Sĩ, Viện trưởng Viện NC Tin học & Kinh tế ứng dụng chia sẻ về vấn đề này.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

One Reply to “Dự án đầu tư : lập và phân tích tài chính – GV Đinh Thế Hiển”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *