ANTG | Hôm nay không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường và bổ sung xuống nước ta. Gây mưa rải rác, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn. Trung Bộ:…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *