ANTG | Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 29/10/2019: + Miền Bắc: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 – 20 độ C ở đồng bằng, 14 – 17 độ C ở miền…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment