ANTG | Sang ngày mai khối không khí lạnh tăng cường bổ sung gây mưa rào và dông rải rác tại các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ giảm dần. Trung Bộ cũng chịu…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *