Tháp truyền hình nổi tiếng châu Á đẹp nổi bật nhất khi trời bắt đầu tối. Đến đây lúc này, mọi người sẽ được ngắm toàn cảnh thủ đô Sơ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *