Ngoài việc hạn chế mức thấp nhất sử dụng đồ nhựa, các doanh nghiệp Nghệ An còn tuyên truyền để du khách hưởng ứng và chung tay thực hiện.Buổi phát động được tổ chức với mục đích xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho tất cả các doanh nghiệp du lịch và các lao động trong lĩnh vực du lịch.Tại buổi lễ phát động, Hiệp hội Du lịch Nghệ An kêu gọi các doanh nghiệp hạn chế ở mức thấp nhất sử dụng đồ nhựa. Các doanh nghiệp hình thành ý thức, thói quen thu gom, xử lý rác thải nhựa triệt để, đúng nơi, đúng quy định, đảm bảo tiêu chí xanh – sạch ở các điểm đến.Hiện nay, mỗi năm Nghệ An phục vụ cho khoảng hơn 6 triệu lượt khách. Hiệp hội Du lịch Nghệ An kêu gọi, các doanh nghiệp trở thành người truyền tải văn hóa ứng xử xanh cho du khách khi đến với Nghệ An . trở thành những vị chủ nhà gương mẫu và văn minh trong vấn đề hạn chế rác thải nhựa, truyền cảm hứng để du khách hưởng ứng và chung tay

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment